Container

 Container ในปัจจุบันเป็นได้มากกว่าที่บรรจุสินค้าในงานขนส่ง เพราะถูกพัฒนามาให้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ร้านค้า ร้านกาแฟ โดย Container
สามารถเข้ากับงานประเภทต่างๆ ได้ง่าย ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และการใช้วัสดุที่เหมาะสม
           WORKSHOP เองก็เป็นหนึ่งในคนทั่วไป ที่ผันจะมีบ้าน สำนักงาน ที่เรียบง่ายแต่ดูเก๋ มีดีไซน์
จึงเริ่มศึกษาและทำ Container อย่างจริงจัง ประกอบกับมีช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีเข้ามาร่วมงาน
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนี้จึงเกิดขึ้น โดยทั่วไปผู้ที่ชื่นชอบใน Container จะมีแบบอยู่ในใจอยู่แล้ว ว่าชอบลักษณะ แบบไหน
เรียกได้ว่ามีเยอะซะจนเลือกไม่ถูกเลยด้วยซ้ำว่าเอาจริงแล้ว จะสร้างแบบไหนดีเมื่อมีโอกาส และอีกส่วนหนึ่งชอบแต่ไม่มีไอเดีย
แต่ถ้าเห็นรูป หรือแบบแล้ว จะรู้ว่าเอาแบบนี้แหละ ใช่เลย  นั่นไม่ยากทั้งคนที่มีแบบอยู่ในใจ หรือยังไม่มีครับ ทางเราสามารถช่วยในการตัดสินใจ
หรือออกแบบได้บนพื้นฐานของความชอบ ความต้องการ วัสดุ และสภาพแวดแล้อม สถานที่ที่จก่อสร้าง

ประสบการณ์และผลงาน

5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ (PCD) ลักษณะงานเป็นการออกแบบและผลิตตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อใช้เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมถึงงานก่อสร้างฐานราก ฐานรองรับสถานีฯ งานระบบไฟฟ้า งานระบบระบายอากาศ งานตกแต่งภายนอก และงานปรับภูมิทัศน์ภายนอก
 
Visitors: 53,209